Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Cześć
Bieżący materiał będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelek firmy Gambit.

     Firma wytwarza bezazbestowe płyty na uszczelki serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania płyt gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

      Wszystkie podane w tabelach i opisach dane bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

    Dobierając dla danego elementu uszczelniającego materiał na uszczelkę, powinno się uwzględnić dużo szczegółów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład natężenie pracy, wibracje mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli umożliwiają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej zaspokoi wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w wartościach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

     Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, kluczowe jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Zasadniczym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od opisanych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku zalecamy wywarcie takiej siły skręcającej między częściami dokręcanymi, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do osiągnięcia odpowiedniej szczelności, nie powodując w tym samym zgniecenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

      Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze możliwości materiału, jego mocnych i słabych stron. Więcej na blogu http://blog.domtechniczny24.pl/category/materialy-na-uszczelki-i-uszczelnienia/

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych kołnierzy w zalecanych zakresach temperatur. Jest to elementarny warunek zachowania szczelności złącza, szczególnie w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.

      Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, istotne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest właściwa konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio skonstruowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak ponowne używanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać używając odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.