Oczywiście nie dotyczy to tylko narzędzi pneumatycznych Chicago ale wszystkich dostępnych na rynku od wschodu na zachód :).

Dzień dobry

Oczyszczanie powietrza to inaczej proces, którego celem jest wytworzenie sprężonego powietrza o formie spełniającej zapotrzebowania zasilanego układu. Innymi słowy aby było oczyszczone z cząstek stałych, kondensatu i zostało uzupełnione ( mgłą olejową w wypadku używania narzędzi i urządzeń pneumatycznych obrotowych i ciernych), zredukowane do wskazanego ciśnienia.

Zależnie od wykorzystywanego źródła sprężonego powietrza przygotowanie można podzielić na bloki dla sprężarek tłokowych (o tym będzie ten artykuł) i dla sprężarek śrubowych. Różnica polega na jakości i ilości powietrza. Powietrze wyjściowe z sprężarki śrubowej wymaga znacznie więcej urządzeń i nakładów finansowych na zakup bloków do przygotowania powietrza, również w ciągu eksploatacji należy liczyć się z w dużej mierze większymi nakładami pieniężnymi na obsługę. Zaletą śrubowych jest znacząca wydajność i wysokie ciśnienie ale o tym nie będę pisał.
Wracając do tematu:

Oczyszczanie powietrza odbywa się dwu etapowo, najpierw powietrze wlatuje do zbiornika filtra i jest wprowadzane w ruch wirowy. Siła odśrodkowa sprawia, że krople kondensatu i większych cząsteczek osadzają się na ściankach filtra i opadają na dół do odstojnika. Tamznajduje się zaworek spustowy, automatyczny lub ręczny, do usuwania kondensatu. Odstojniki są najczęściej przezroczyste, tak aby było widać poziom kondensatu. Kolejny etap,powietrze przechodzi przez filtr ceramiczny lub podobny o stopniu filtracji w granicy 5µm. Zanieczyszczenia pozostają oczywiście na filtrze. Oczyszczone powietrze wydostaje się z filtra w układ. Należy wiedzieć, że filtry mają swoją przepustowość i spada ona w zależności od poziomu zabrudzenia filtra. Z tego powodu warto montować filtry o kilku krotne większej przepustowości niż zaplanowana.

Na obrazku filtr z reduktorem 1/2 cala, dalej zwijak.

Wzbogacanie mgłą olejową, służy do nasycenia oczyszczonego powietrza specjalnym olejem do urządzeń pneumatycznych, w celu zmniejszenia tarcia, obniżenia korozji narzędzi i urządzeń pneumatycznych ( klucze pneumatyczne, wkrętarki, szlifierki, siłowniki)

Reduktory ciśnienia to membranowe nastawniki obniżające ciśnienie wlotowe do żądanego, występują wraz z nanometrem do odczytu i pokrętłem do regulacji. Po nastawieniu ciśnienia zależnie od prędkości przepływu są możliwe niewielkie wahania ciśnienia. Z tego powodu należałoby ciśnienie ustawiać na zamkniętym zaworze i wyregulować w toku przepływu.

Biorąc pod uwagę to co napisałem powyżej w produkowane są:

Zespoły przygotowania sprężonego powietrza: czyli reduktora, filtra i naolejacza
Reduktory o różnym stopniu przepustowości i różnych dopuszczalnych ciśnieniach pracy.
Filtry oczyszczające, typowe o stopniu filtracji 5µm lub, odwadniacze, i filtry do suchego powietrza o stopniu filtracji od 5 do 0,5 mikrona.
Filtry z reduktorem, rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
Naolejacze wersje przyłączeniowe 1/4, 1/2 3/4 cala.
I na koniec wspomnę o dławikach lub elementach niwelujących gwałtowne uderzenia ciśnienia w instalacjach dynamicznych.

W przypadku wykorzystywania powietrza do maszyn lub układów nietypowych w procesach produkcji przemysłowej, farmakologicznej czy spożywczej konieczne jest bardzo dokładne określenie wszelkich parametrów powietrz,a zarówno na wejściu jak i na wyjściu.

To tyle pozdrawiam