Cześć
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując zakup węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na parę zagadnień. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwego działania maszyny czy procesu technologicznego.

Najistotniejsze pytania to:

 • Co planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
 • Jaka musi być średnica węża, jeśli potrzeba to również rozmiar wewnętrzny.
 • Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płyącej substancji i temperatura otoczenia).
 • Intensywność nasłonecznienia, składniki chemiczne występujące w otoczeniu (stałe i okresowe).
 • Czy istnieje ryzyko nadmiernego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe substancji.
 • Czy istnieje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania substancji.
 • Planowana długość węża.
 • Oraz wszelakie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( przede wszystkim w przypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych - ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
 • Metodę mocowania końcówek (zacisk, opaska) i rodzaje dostępnych złączy i szybkozłączy.
 • Przewidywana mobilność połączenia (połączenie stacjonarne, połączenie klucza pneumatycznego, pistoletu do malowania czy pompowania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Właściwy dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający ciągłą i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszelkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość. na zdjęciu popularny wąż do powietrza zbrojony dużej średnicy, to ten bezbarwny.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nieodpowiednim zagięciu węża występują w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Sprawia to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zakłócenie przepływu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli właściwa strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

 1. Węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna
 2. Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
 3. Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna


Najmniejsza długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
'l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Należy zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć). Na fotce opaska do węzy GBS.

Węże techniczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

W czasie użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać poniższych wytycznych:


- stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, wydrukowane na boku węży.
- należy węże wciskać a nie wkręcać, zmniejszy to skręcenie przewodu po zamocowaniu. Jeżeli wąż nachodzi z trudem na kruciec, można go trochę podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. należy zaplanować mostki do przejeżdżania nad wężami), węży nie powinno się przesuwać po ostrych krawędziach;
- po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach;
- cyklicznie sprawdzać stan techniczny przewodów, osłabione przewody należy wycofać z użytku i zniszczyć, ewentualnie wstawić nowy odcinek.

Węże należy składować


- zwinięte w kręgi położone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie większej niż 0,5-1 metra.
- zawieszone na odpowiednich uchwytach zabezpieczających węże przed zgniataniem.
- w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (trzeba zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
- w magazynach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
- bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam