Oczyszczanie i przygotowanie powietrza do pracy

Oczywiście nie dotyczy to tylko narzędzi pneumatycznych Chicago ale wszystkich dostępnych na rynku od wschodu na zachód :).

Dzień dobry

Oczyszczanie powietrza to inaczej proces, którego celem jest wytworzenie sprężonego powietrza o formie spełniającej zapotrzebowania zasilanego układu. Innymi słowy aby było oczyszczone z cząstek stałych, kondensatu i zostało uzupełnione ( mgłą olejową w wypadku używania narzędzi i urządzeń pneumatycznych obrotowych i ciernych), zredukowane do wskazanego ciśnienia.

Zależnie od wykorzystywanego źródła sprężonego powietrza przygotowanie można podzielić na bloki dla sprężarek tłokowych (o tym będzie ten artykuł) i dla sprężarek śrubowych. Różnica polega na jakości i ilości powietrza. Powietrze wyjściowe z sprężarki śrubowej wymaga znacznie więcej urządzeń i nakładów finansowych na zakup bloków do przygotowania powietrza, również w ciągu eksploatacji należy liczyć się z w dużej mierze większymi nakładami pieniężnymi na obsługę. Zaletą śrubowych jest znacząca wydajność i wysokie ciśnienie ale o tym nie będę pisał.
Wracając do tematu:

Oczyszczanie powietrza odbywa się dwu etapowo, najpierw powietrze wlatuje do zbiornika filtra i jest wprowadzane w ruch wirowy. Siła odśrodkowa sprawia, że krople kondensatu i większych cząsteczek osadzają się na ściankach filtra i opadają na dół do odstojnika. Tamznajduje się zaworek spustowy, automatyczny lub ręczny, do usuwania kondensatu. Odstojniki są najczęściej przezroczyste, tak aby było widać poziom kondensatu. Kolejny etap,powietrze przechodzi przez filtr ceramiczny lub podobny o stopniu filtracji w granicy 5µm. Zanieczyszczenia pozostają oczywiście na filtrze. Oczyszczone powietrze wydostaje się z filtra w układ. Należy wiedzieć, że filtry mają swoją przepustowość i spada ona w zależności od poziomu zabrudzenia filtra. Z tego powodu warto montować filtry o kilku krotne większej przepustowości niż zaplanowana.

Na obrazku filtr z reduktorem 1/2 cala, dalej zwijak.

Wzbogacanie mgłą olejową, służy do nasycenia oczyszczonego powietrza specjalnym olejem do urządzeń pneumatycznych, w celu zmniejszenia tarcia, obniżenia korozji narzędzi i urządzeń pneumatycznych ( klucze pneumatyczne, wkrętarki, szlifierki, siłowniki)

Reduktory ciśnienia to membranowe nastawniki obniżające ciśnienie wlotowe do żądanego, występują wraz z nanometrem do odczytu i pokrętłem do regulacji. Po nastawieniu ciśnienia zależnie od prędkości przepływu są możliwe niewielkie wahania ciśnienia. Z tego powodu należałoby ciśnienie ustawiać na zamkniętym zaworze i wyregulować w toku przepływu.

Biorąc pod uwagę to co napisałem powyżej w produkowane są:

Zespoły przygotowania sprężonego powietrza: czyli reduktora, filtra i naolejacza
Reduktory o różnym stopniu przepustowości i różnych dopuszczalnych ciśnieniach pracy.
Filtry oczyszczające, typowe o stopniu filtracji 5µm lub, odwadniacze, i filtry do suchego powietrza o stopniu filtracji od 5 do 0,5 mikrona.
Filtry z reduktorem, rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
Naolejacze wersje przyłączeniowe 1/4, 1/2 3/4 cala.
I na koniec wspomnę o dławikach lub elementach niwelujących gwałtowne uderzenia ciśnienia w instalacjach dynamicznych.

W przypadku wykorzystywania powietrza do maszyn lub układów nietypowych w procesach produkcji przemysłowej, farmakologicznej czy spożywczej konieczne jest bardzo dokładne określenie wszelkich parametrów powietrz,a zarówno na wejściu jak i na wyjściu.

To tyle pozdrawiam

Prawidłowa eksploatacja i przechowywanie węży technicznych

Cześć
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując zakup węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na parę zagadnień. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwego działania maszyny czy procesu technologicznego.

Najistotniejsze pytania to:

 • Co planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
 • Jaka musi być średnica węża, jeśli potrzeba to również rozmiar wewnętrzny.
 • Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płyącej substancji i temperatura otoczenia).
 • Intensywność nasłonecznienia, składniki chemiczne występujące w otoczeniu (stałe i okresowe).
 • Czy istnieje ryzyko nadmiernego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe substancji.
 • Czy istnieje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania substancji.
 • Planowana długość węża.
 • Oraz wszelakie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( przede wszystkim w przypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych - ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
 • Metodę mocowania końcówek (zacisk, opaska) i rodzaje dostępnych złączy i szybkozłączy.
 • Przewidywana mobilność połączenia (połączenie stacjonarne, połączenie klucza pneumatycznego, pistoletu do malowania czy pompowania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Właściwy dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający ciągłą i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszelkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość. na zdjęciu popularny wąż do powietrza zbrojony dużej średnicy, to ten bezbarwny.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nieodpowiednim zagięciu węża występują w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Sprawia to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zakłócenie przepływu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli właściwa strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

 1. Węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna
 2. Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
 3. Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna


Najmniejsza długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
'l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Należy zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć). Na fotce opaska do węzy GBS.

Węże techniczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

W czasie użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać poniższych wytycznych:


- stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, wydrukowane na boku węży.
- należy węże wciskać a nie wkręcać, zmniejszy to skręcenie przewodu po zamocowaniu. Jeżeli wąż nachodzi z trudem na kruciec, można go trochę podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. należy zaplanować mostki do przejeżdżania nad wężami), węży nie powinno się przesuwać po ostrych krawędziach;
- po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach;
- cyklicznie sprawdzać stan techniczny przewodów, osłabione przewody należy wycofać z użytku i zniszczyć, ewentualnie wstawić nowy odcinek.

Węże należy składować


- zwinięte w kręgi położone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie większej niż 0,5-1 metra.
- zawieszone na odpowiednich uchwytach zabezpieczających węże przed zgniataniem.
- w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (trzeba zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
- w magazynach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
- bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam

Bezpieczna praca kluczami pneumatycznymi

BHP podczas używania narzędzi pneumatycznych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą radą jest generalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dodane do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Musisz zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała.

Uniwersalne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne Klucze pneumatyczne klucze zapadkoe ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie sprzętu, który pomoże operatorowi pracować bez ryzyka i efektywnie. Najistotniejszym czynnikiem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest przede wszystkim ich operator. Rozwaga i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda poprawnie sporządzona instrukcja podkreśla najistotniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, dlatego trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz znaków umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Operator ma obowiązek zapoznać się, zrozumieć i stosować instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN.

Do operatora : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa narzędzie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z analogicznymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź sprzęt przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego siłę, ograniczenia, potencjalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Niekiedy wyobraźnia pomaga zniwelować potencjalne niebezpieczeństwo.
Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Powietrze pod ciśnieniem

- Powietrze pod ciśnieniem może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Pod żadnym pozorem nie „przedmuchuj” odzieży z kurzu i pyłów powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj koniec przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Zawsze sprawdzaj czy węże ciśnieniowe nie są przetarte lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podwyższenia mocy narzędzia, może to spowodować zagrożenie zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, drgania od bicia wężą pod ciśnieniem mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku używania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są przewidziane do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Zawsze dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Ryzyko związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może wywoływać wytwarzanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę ochronną.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane wydłużoną pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu.

5) Ryzyko związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla stawów kończyn górnych i dolnych. W wypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba momentalnie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Ryzyko związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która w czasie pracy narzędziem lub akcesoriami ruchomymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny tragicznych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, przede wszystkim w miejscach gdzie odbywa się komunikacja.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Narzędzia przeznaczone do usuwania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Zakładaj rękawice ochronne, zabezpieczając dłonie przed ostrymi krawędziami.
8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o możliwych zagrożeniach, chwila nieuwagi może Cię drogo kosztować.

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko nasadek udarowych w dobrym stanie. Nasadki w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać narzędzia poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Zawsze używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Nakrętki wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zminimalizować ryzyko obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Kompaktowe i wytrzymałe przemysłowe klucze udarowe o wyjątkowej wydajności

Kompaktowe i wytrzymałe przemysłowe klucze udarowe o wyjątkowej wydajności i doskonałej ergonomii dla optymalnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania
Wytrzymałe klucze udarowe CP 6763-D18D 3/4” i CP 6773-D18D 1” były do tej pory dostępne tylko w wersjach pistoletowych. Teraz zostały zaprojektowane w wersji z uchwytami typu D, aby zapewnić użytkownikom większą elastyczność i możliwość wyboru, w zależności od potrzeb. Obecnie w ofercie istnieją 4 klucze udarowe w średniej klasie przemysłowej. Modele te mają najlepszą cenę w swojej klasie. Co więcej, prosty klucz udarowy 3/4” jest nielicznym tego typu produktem dostępnym na rynku.

https://domtechniczny24.pl/klucze-udarowe-pneumatyczne.html

Te wytrzymałe narzędzia pneumatyczne są przeznaczone do ogólnych prac warsztatowych, przemysłowych występujących przy produkcji metali, ropy naftowej, gazu, ciężkiego sprzętu, przemyśle petrochemicznym, wydobywczym, mineralnym oraz innych gałęziach przemysłu ciężkiego, gdzie sprawdzą się dzięki swojej wyjątkowej wydajności i doskonałej ergonomii, dla optymalnego bezpieczeństwa i komfortu użytkownika. Klucze pneumatyczne serii CP 67X3-D18D wykazują doskonały stosunek mocy do masy, zapewniając jednocześnie wysoki moment obrotowy 1760Nm, przy masie zaledwie 6,6kg (CP 6763), 6,7kg (CP 6773). Ponadto, modele mają krótki korpus i zaledwie 290mm długości, co pozwala im pracować w miejscach trudnodostępnych i wykonywać pracę niezwykle precyzyjnie i efektywnie.Klucze udarowe serii CP 67X3-D18D charakteryzują się dużą wytrzymałością i trwałością, dzięki zastosowaniu stalowego silnika, metalowej obudowy i przełącznika mocy. Stalowa obudowa sprzęgła i aluminiowa obudowa silnika sprawiają, że klucze są wytrzymałe i zapewniają wysoką trwałość przy najcięższych zastosowaniach. Te nowe klucze udarowe są niezwykle łatwe w obsłudze. Wyposażone w ergonomiczny uchwyt, przełącznik mocy dostępny z obu stron, wygodny uchwyt boczny, który czyni to narzędzie proste w użytkowaniu i przenoszeniu. Ponadto, wyposażone są w mocowanie typu Hole+Ring z pierścieniem ustalającym dla poprawy bezpieczeństwa i elastyczności.

 

NIVEL SYSTEM lasery obrotowe

Friday the 27th. Free Joomla 2.5 Templates. Custom text here
Copyright 2012

©