Dzień dobry
W innym artykule dotyczącym stali nierdzewnej opisałem jej właściwościwości. Dzisiaj przedstawię zagadnienie oznakowania śrub i nakrętek ze stali A2 i A4.

     Podczas doboru śrub i nakrętek powinniśmy kierować się przede wszystkim ich wymiarami, ale również duże znaczenie ma oznakowanie, gdyż informuje nas, o tym do jakich warunków przeznaczony jest dany stop stali nierdzewnej z którego zrobione są nasze nakrętki czy też śruby.

       Wszystkie śruby nierdzewne z łbem sześciokątnym i śruby z łbem okrągłym i gniazdem sześciokątnym o nominalnej średnicy gwintu wynoszącej 6mm lub więcej, muszą być klarownie oznaczone. Znakowanie to powinno obejmować gatunek stali i klasę wytrzymałości oraz znak identyfikacyjny producenta śruby. Inne typy śrub mogą być, jeżeli to tylko możliwe, znakowane w ten sam sposób i tylko na łbie. Uzupełniające znakowanie jest dozwolone, pod warunkiem jednak, że nie będzie powodować niejasności. Natomiast w przypadku śrub dwustronnych dozwolone jest znakowanie na nie gwintowanej części śruby, ale w przypadku gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się znakowanie na nakrętkowym końcu śruby.

        Nakrętki oznakowane są w formie nacięcia na jednej przestrzeni, gdy znajduje się na powierzchni nośnej nakrętki dopuszczalne jest jeszcze jedno dodatkowe znakowanie na boku nakrętki. Jedynym rodzajem śruby, jaki nie musi być oznakowany jest śruba bez łba z gwintem na całej długości, ale z doświadczenia wiem, że niektórzy producenci tego rodzaju śrub umieszczają odpowiednie oznaczenia, co ułątwia trafny zakup.

     Jak już pisałem, znakowanie ma nader duże znaczenie przy wyborze odpowiednich, do zadania, z jakim chcemy się uporać, nakrętek i śrub. Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenie drukowaną literą A przy grupach i rodzajach stali, dlatego że dotyczy ich szczególnych własności i zastosowań. Pamiętajcie państwo o tym, gdy następnym razem będziecie wybierać śruby lub nakrętki ze stali nierdzewnej.